Dai Dong auto garageGarage ô tô Đại Đồng

Address: 156 Tran Quang Khai street, Hoan Kiem district, Hanoi
Client: Dai Dong auto garage
Client’s website: N/A
Contractor: Teksol Industrial Paint Co., Ltd.
Applied area: m2
Product(s) used: N/A

Description
Private garage. Specialized in overhaul, other repairs, truck repairs, construction vehicle repairs, dedicated repairs.

Let’s see some project’s photos

[gm album=9 module=photobox]Địa chỉ: 156 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Chủ đầu tư: Garage ô tô Đại Đồng
Website: N/A
Đơn vị thi công: Công ty TNHH Sơn Công Nghiệp
Diện tích thi công: m2
Sản phẩm sử dụng: N/A

Mô tả
Garage tư nhân. Chuyên đại tu, sửa chữa khác, sửa xe tải, sửa xe công trình, sửa xe chuyên dụng.

Cùng xem một số hình ảnh về công trình

[gm album=9 module=photobox]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *