Application video clip of Rompox 1009-1010 water-steam-open, self-leveling epoxy floor coating Phim thi công sơn sàn epoxy tự cân bằng, dẫn thoát hơi ẩm Rompox 1009-1010 của Romex

Rompox 1009-1010, the water-steam-open self-leveling epoxy floor coating of Romex

Please watch the video clip to see the application steps for Rompox 1009-1010, the water-steam-open epoxy floor coating of Romex.

https://youtu.be/ip1ocr-oKGARompox 1009-1010, hệ sơn sàn epoxy tự cân bằng dẫn thoát hơi ẩm của Romex

Video clip các bước thi công sản phẩm sơn sàn epoxy tự cân bằng dẫn thoát hơi ẩm Rompox 1009-1010 của Romex. Mời các bạn cùng xem.

https://youtu.be/XURCrKUvKDI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *