Hệ sơn sàn epoxy không dung môi

Rompox® 1505, sơn lót epoxy không dung môi