• Product Categories

Hệ sơn tường trong nhà epoxy gốc nước

Gồm các sản phẩm sơn lót, sơn phủ và sơn phủ bảo vệ không màu epoxy 2 thành phần, pha loãng bằng nước, cho phép thông thoát hơi ẩm, thi công bằng phương pháp lăn lô, phun hoặc quét, ứng dụng cho tường vữa trát trong nhà.

No products were found matching your selection.