Hiển thị một kết quả duy nhất

Gồm các sản phẩm sơn lót, sơn phủ và sơn phủ bảo vệ không màu epoxy 2 thành phần, pha loãng bằng nước, cho phép thông thoát hơi ẩm, thi công bằng phương pháp lăn lô hoặc gạt, ứng dụng cho sàn bê tông.

Hệ sơn sàn epoxy gốc nước

Ecomax® 8330, sơn lót epoxy gốc nước đa năng