Gồm các sản phẩm sơn lót, sơn phủ và sơn phủ bảo vệ không màu expoxy 2 thành phần, không dung môi, chịu được axit, thi công bằng phương pháp lăn lô hoặc gạt, ứng dụng cho khu vực sàn bê tông phơi nhiễm axit

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.