Gồm các sản phẩm sơn lót, sơn phủ và sơn phủ bảo vệ không màu epoxy 2 thành phần, pha loãng bằng nước, cho phép thông thoát hơi ẩm, thi công bằng phương pháp lăn lô, phun hoặc quét, ứng dụng cho tường vữa trát trong nhà.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.