Rompox® 1005, sơn epoxy tự cân bằng, không dung môi, các mầu, bóng

Rompox® 1005 là sản phẩm sơn epoxy không dung môi, 2 thành phần, tự san phẳng. Rompox® 1005 được dùng làm vật liệu phủ sàn tự san phẳng có chất lượng cao cho các bề mặt liên kết xi măng của các khu vực chịu tải cơ học và các khu vực phơi nhiễm hóa chất như nhà kho, xưởng sản xuất, nhà máy lắp ráp, gara, nhà máy điện hạt nhân…