Rompox® 1505, sơn lót epoxy không dung môi

Rompox® 1505 là sản phẩm sơn lót epoxy không dung môi 2 thành phần, độ nhớt thấp, không mầu. Rompox® 1505 được dùng làm sơn lót tiêu chuẩn (độ ẩm < 4%) cho bề mặt bê tông để thi công tiếp sơn tự cân bằng không dung môi, ngoài ra còn dùng nó trộn hợp với cấp phối rắn chế tạo vữa tổng hợp.