Rompox® 1506, sơn phủ bảo vệ epoxy không dung môi, không màu, hai thành phần