Ecomax® 1506, sơn phủ bảo vệ epoxy không dung môi, không mầu, hai thành phần