Ecomax® 8221, sơn phủ epoxy gốc nước, các mầu

Ecomax® 8221 là sản phẩm sơn phủ epoxy gốc nước 2 thành phần, có mầu, pha loãng bằng nước, cho phép thông thoát hơi ẩm.