Ecomax® 8332, lớp phủ bảo vệ không mầu epoxy gốc nước

Ecomax® 8332 là sản phẩm sơn epoxy gốc nước, 2 thành phần, cho phép thông thoát hơi ẩm, pha loãng bằng nước, có thể phối hợp với xi măng.