Ecomax® 8333, sơn tường epoxy gốc nước, các mầu, bóng

Ecomax® 8333 là sản phẩm sơn tường epoxy gốc nước, 2 thành phần, cho phép thông thoát hơi ẩm, pha loãng bằng nước, có thể phối hợp với xi măng.