Sơn Sàn Epoxy Solventless (sơn epoxy gốc không dung môi)

Rompox® 1505, sơn lót epoxy không dung môi

0

Sơn Sàn Epoxy Solventless (sơn epoxy gốc không dung môi)

Rompox® 1005, sơn epoxy tự cân bằng, không dung môi, các mầu, bóng

0

Sơn Sàn Epoxy Solventless (sơn epoxy gốc không dung môi)

Rompox® 1506, sơn phủ bảo vệ epoxy không dung môi, không màu, hai thành phần

0

Sơn Sàn Epoxy Solventless (sơn epoxy gốc không dung môi)

Rompox® 1507, sơn epoxy không dung môi, hệ lăn lô, các mầu

0

Các sản phẩm chưa được phân loại

Ecomax® 1160, sơn lót, epoxy chịu axit, không dung môi

0

Các sản phẩm chưa được phân loại

Ecomax® sơn phủ novolac epoxy, chịu axit, các mầu

0

Các sản phẩm chưa được phân loại

Ecomax® sơn phủ novolac epoxy chịu axit, các mầu

0