Sản phẩm: Rompox® 1505, sơn lót epoxy không dung môi

Rompox® 1505, sơn lót epoxy không dung môi

Rompox® 1505 là sản phẩm sơn lót epoxy không dung môi 2 thành phần, độ nhớt thấp, không mầu. Rompox® 1505 được dùng làm sơn lót tiêu chuẩn (độ ẩm < 4%) cho bề mặt bê tông để thi công tiếp sơn tự cân bằng không dung môi, ngoài ra còn dùng nó trộn hợp với cấp phối rắn chế tạo vữa tổng hợp.

 

Rompox® 1505 là sản phẩm sơn lót epoxy không dung môi 2 thành phần, độ nhớt thấp, không mầu.

Rompox® 1505 được dùng làm sơn lót tiêu chuẩn (độ ẩm < 4%) cho bề mặt bê tông để thi công tiếp sơn tự cân bằng không dung môi, ngoài ra còn dùng nó trộn hợp với cấp phối rắn chế tạo vữa tổng hợp.

Rompox® 1505 là vật liệu liên kết tạo lớp phủ nhám cho bề mặt đường băng sân bay và đường giao thông bê tông cũng như làm lớp kết dính cho vữa sửa chữa. Do có độ nhớt thấp nên Rompox® 1505 có thể trộn với lượng cốt liệu khoáng lớn và do đó rất thích hợp để làm vữa trám và vữa tự phẳng cho các nền sàn liên kết xi măng.

Ứng dụng

Hệ thống áp dụng

Hướng dẫn thi công