Ecomax® 8330, sơn lót epoxy gốc nước đa năng

Ecomax® 8330 là sản phẩm sơn epoxy gốc nước, 2 thành phần, cho phép thông thoát hơi ẩm, pha loãng bằng nước, có thể phối hợp với xi măng.