[:vi]Giới thiệu Công ty TNHH Sơn Công Nghiệp[:en]Short Introduction of Industrial Paint Co., Ltd.[:]

[:vi]
Công ty TNHH Sơn Công Nghiệp - Thương hiệu Teksol
Công ty TNHH Sơn Công Nghiệp – Thương hiệu Teksol
Công ty TNHH Sơn Công Nghiệp với thương hiệu TEKSOL® là một nhà sản xuất các sản phẩm sơn và chất tạo màng chuyên dụng dùng trong bảo vệ bê tông và sắt thép. Ngoài ra, TEKSOL® – Sơn Công Nghiệp cũng sản xuất các sản phẩm phụ gia chống thấm đa năng và cung cấp sản phẩm vải địa kỹ thuật dùng làm cốt gia cường chống thấm.
Hãng ROMEX® AG – Cộng hòa liên bang Đức là một nhà sản xuất các sản phẩm dùng trong thi công sàn công nghiệp chế tạo trên cơ sở bê tông và nhựa tổng hợp đồng thời cung cấp sản phẩm màng chống thấm polyethylen dùng làm tấm chống thấm trong các công trình ngầm, bể chứa, hầm…
Kể từ khi thành lập năm 1989, thị trường và hệ thống sản phẩm của  ROMEX® AG đã liên tục được mở rộng và phát triển một cách vững chắc.
Hãng ROMEX CHLB Đức
Hãng ROMEX CHLB Đức
Năm 2007 đánh dấu một bước phát triển mới của ROMEX® AG với thỏa thuận nhượng quyền sản xuất một số dòng sản phẩm của Romex® tại Việt Nam và quyền sử dụng thương hiệu bốn nhóm sản phẩm chính là ROMPOX®; ROMPUR®; ROMTOP®; ROMFOLIE® kết hợp với hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm sơn epoxy tự cân bằng tại Việt nam cho Teksol® – Sơn Công Nghiệp, ROMEX® AG thể hiện quyết tâm cao trong việc xây dựng mối quan hệ mật thiết hơn với thị trường Việt Nam và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.
  
Hợp tác Romex - Sơn Công Nghiệp
Hợp tác Romex – Sơn Công Nghiệp
Bằng thỏa thuận này, trên cơ sở hợp tác kĩ thuật chặt chẽ với hãng ROMEX® AG trong việc nhiệt đới hóa triệt để vật liệu, Teksol® – Sơn Công Nghiệp cam kết đầu tư chuyên sâu vào lĩnh vực sơn sàn công nghiệp để trở thành nhà sản xuất hàng đầu thị trường trong lĩnh vực này với phương châm là sản xuất các sản phẩm sạch và thân thiện với môi trường nhất, đạt các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế cao nhất, phục vụ hỗ trợ khách hàng tốt nhất và cam kết đầu tư dài hạn với khách hàng trong nước và khu vực.Với mạng lưới rộng khắp các nhà phân phối, các nhà thi công chuyên nghiệp trong cả nước, ROMEX® AG và Teksol®– Sơn Công Nghiệp đảm bảo mang đến quý khách hàng những sản phẩm Sơn Sàn Công Nghiệp có chất lượng cao nhất theo tiêu chuẩn hiện nay trên thế giới.
LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG TỐT NHẤT?
Hãy lựa chọn TEKSOL® – Sơn Công Nghiệp cho chất lượng công trình!
TEKSOL® – Sơn Công Nghiệp sẽ mang lại thành công cho khách hàng!
[:en]
Industrial Paint Co., Ltd. with its TEKSOL® trade name
Industrial Paint Co., Ltd. with its TEKSOL® trade name
Industrial Paint Co., Ltd. with its TEKSOL® trade name is a producer of specialized paints and coatings which are used in protection of concrete and metal. In addition, TEKSOL® – also produces additives for multipurpose waterproofing products and provides geotextile membranes which are used for waterproofing reinforcement.
ROMEX® AG from the Federal Republic of Germany is a producer of products used in construction of industrial floor which are basically produced from concrete and synthetic resin, and at the same time it provides polyethylene waterproofing membranes which are used as waterproofing plate in underground structures such as tanks, basement, etc.
Since its foundation in 1989, the markets and product system of ROMEX® AG have been continuously expanded and developed in a stable manner.
ROMEX® AG from the Federal Republic of Germany
ROMEX® AG from the Federal Republic of Germany
The year 2007 marked a new milestone in the development of ROMEX® AG with its license agreement for production of some ROMEX’s product lines in Vietnam and the rights for using four main trade name groups namely ROMPOX®; ROMPUR®; ROMTOP®; ROMFOLIE® together with the technology transfer agreement for production of self-leveling epoxy coatings in Vietnam to TEKSOL® – Industrial Paint Co., Ltd. ROMEX® AG showed its high determination in building a closer relationship with Vietnam and Asia – Pacific markets.
  
ROMEX® - TEKSOL® partnershipp
ROMEX® – TEKSOL® partnership
With this agreement, based on the close technical cooperation with  ROMEX® AG in localisation of materials, TEKSOL® – Industrial Paint Co., Ltd. is committed to deep investment in industrial floor coating sector to become a market-leading producer in this sector with a motto of producing the most environmentally friendly products, meeting the highest international quality standards, best serving and supporting customers and committed in long-term investment with domestic and regional customers. With its wide network of professional distributors, contractors across the country, ROMEX® AG và TEKSOL® – Industrial Paint Co., Ltd. ensure providing customers with highest quality industrial floor coatings in accordance with current international standards.
HOW TO BEST SERVE OUR CUSTOMERS?
Please select TEKSOL® – Industrial Paint Co., Ltd. for the quality of your projects!
TEKSOL® – Industrial Paint Co., Ltd. will bring success to customers!
[:]

BẠN CÓ THÍCH BÀI VIẾT NÀY KHÔNG?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN