Vietbuild International Exhibition 2007 in Ha Noi CityHội chợ triển lãm quốc tế Vietbuild 2007 tại Hà Nội

From day 27/3 till December quarter, at the Friendship Cultural Palace in Hanoi, will take place VietBuild International Exhibition Fair 2007 by Hanoi People’s Committee, Center News – The Ministry of Construction and Public Co. International Trade Fair held AFC. Morning 21-3, in Hanoi, the Ministry of Construction has introduced international exhibition construction industry. From day 27/3 till December quarter, at the Friendship Cultural Palace in Hanoi, will take place VietBuild 2007.Trien International Exhibition Vietbuild International Exhibition Expo 2007 is the largest scale of the construction industry ever. Exhibition Centre by the Ministry of Construction Hoc News, Company Household AFC International Exhibition Fair – Ho Chi Minh City in collaboration with the Company Exhibition and Advertising Conference VCCI Export Vietnam-organize under the supported by the Ministry of Construction and Hanoi City People’s Committee of 216 booths Noi.Voi 600 units including 146 domestic enterprises, 29 joint ventures and 41 enterprises and foreign corporations engaged. Organisers said more than 100 businesses have registered but can not slow up the venue for exhibitors.Vietbuild 2007, which is practical and creative with activities such dogn: At the Gold Cup-winning Branding Construction Industry Gold Medal Vietnam and product quality; The meeting between the leaders and the Enterprise; Introductory Workshop “Technology new- New products in the construction sector in the Integration and Development” hosted by the Ministry of Construction. Assessment of the scale and significance of Vietbuild 2007, the Deputy Minister of Construction Tong Van Nga said: “The scale of the exhibition suggests, firms in the construction sector has grown rapidly. The high-quality products, forms and designs to meet the increasing demands of the market. “On the competitiveness of enterprises in the construction sector in Vietnam, Russia he said: “The Vietnam now completely confident in the current competitive context. Evidence is increasingly appearing more high-quality products are manufactured in Vietnam and imported products account for a small percentage. In particular, the construction of Vietnam is opening up a big prospect for export. In 2006, construction material products reached $ 200 million, striving to 2010 could reach $ 500 million in exports ”
Let’s explore some photos of Industrial Paint Co., Ltd.’s activities at the Exhibition
[gm album=6 module=photobox]
Từ ngày 27/3 đến hết ngày 1/4, tại Cung Văn hoá Hữu Nghị, Hà Nội, sẽ diễn ra triển lãm Quốc tế VietBuild 2007. Hội chợ do UBND TP Hà Nội, Trung tâm Tin học – Bộ Xây dựng và Công ty Hội chợ Triển lãm Quốc tế AFC tổ chức.
Sáng 21-3, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã giới thiệu triển lãm quốc tế ngành Xây dựng. Từ ngày 27/3 đến hết ngày 1/4, tại Cung Văn hoá Hữu Nghị, Hà Nội, sẽ diễn ra triển lãm Quốc tế VietBuild 2007.Triển lãm Quốc tế Vietbuild 2007 là triển lãm có quy mô lớn nhất của ngành xây dựng từ trước tới nay. Triển lãm do Trung tâm Tin học- Bộ Xây dựng, Công ty Hộ chợ triển lãm Quốc tế AFC – TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Triễn lãm Hội nghị và Quảng cáo Việt Nam- VCCI Export tổ chức thực hiện dưới sự bảo trợ của Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội.Với 600 gian hàng của 216 đơn vị trong đó có 146 doanh nghiệp trong nước, 29 công ty liên doanh và 41 doanh nghiệp và tập đoàn nước ngoài tham gia. Ban tổ chức cho biết, có hơn 100 doanh nghiệp đăng ký nhưng chậm chân nên không thể có địa điểm để tham gia triển lãm. Triển lãm Vietbuild 2007 mang tính thiết thực, sáng tạo với các hoạt độgn như: Xét thưởng Cúp vàng Thương hiệu ngành Xây dựng Việt Nam và Huy chương vàng chất lượng sản phẩm; Chương trình gặp gỡ giữa lãnh đạo và Doanh nghiệp; Hội thảo giới thiệu “Công nghệ mới- Sản phẩm mới của ngành xây dựng trong Hội nhập và Phát triển” do Bộ Xây dựng chủ trì. Đánh giá về quy mô và ý nghĩa của Triển lãm Vietbuild 2007, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Tống Văn Nga cho biết: “Từ quy mô của triển lãm cho thấy, các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng đã lớn mạnh lên rất nhanh. Các sản phẩm đạt chất lượng cao, hình thức, mẫu mã đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường”. Về khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng Việt Nam, ông Nga khẳng định: “Các doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn tự tin trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay. Bằng chứng là ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm có chất lượng cao được sản xuất tại Việt Nam, sản phẩm nhập khẩu chiếm tỷ lệ nhỏ. Đặc biệt, các sản phẩm xây dựng Việt Nam đang mở ra một triển vọng lớn về xuất khẩu. Năm 2006, sản phẩm VLXD đạt trên 200 triệu USD, phấn đấu đến 2010 có thể đạt trên 500 triệu USD kim ngạch xuất khẩu”
Cùng xem một số hình ảnh hoạt động của Công ty TNHH Sơn Công Nghiệp tại Hội chợ
[gm album=6 module=photobox]

BẠN CÓ THÍCH BÀI VIẾT NÀY KHÔNG?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN