[:vi]Sơn epoxy bể chịu hóa chất[:en]Epoxy coating for chemical resistant tank[:]

[:vi]
Chuẩn bị bề mặt:
– Bê tông mới cần được dưỡng hộ có nước đủ ngày, thông thường là 28 ngày đối với bê tông trong điều kiện bình thường và không phụ gia. – Bề mặt bê tông cần phải phẳng, đủ mác theo thiết kế, hơi thô nhám, sạch bụi và các chất không bám dính cũng như sạch dầu, mỡ và các tạp chất khác có thể làm lớp lót kém hoặc không bám dính. – Phải xử lý mài bề mặt trước khi thi công lớp lót bằng máy mài. Lớp lót đối với nền xi măng: Dùng bàn gạt cao su một lưỡi hoặc lô lăn để thi công sơn Epoxy (lớp lót) không dung môi chất lượng cao. Vật tư: ROMPOX® 1505 EP sơn lót Định lượng: 0,3 kg/m2 Lớp phủ: Sử dụng lô lăn để thi công lớp phủ trên cơ sở nhựa Epoxy chất lượng cao, chịu hóa chất Vật tư: ROMPOX® 1007 Định lượng: 03 lớp x 0,2 kg/m2[:en]
Surface preparation: – New concrete curing water should be enough days, usually 28 days for concrete in normal conditions and no additives. – Concrete surfaces should be smooth, full marks by design, a bit rough, dust and substances do not stick as well as clean oil, grease and other contaminants that can cause poor or no primer adhesion. – Must handle surface grinding prior to lining grinder. Lining for cement foundation: Tabletop with a brushed rubber roller blades or plot for construction Epoxy paint (primer) high quality solvent. Supplies: ROMPOX® 1505 EP primer Quantification: 0.3 kg / m2 Overlays: Use lots of rolling to coating application on the basis of high quality epoxy resin, chemical resistant Supplies: ROMPOX® 1007 Quantitative: 03 classes x 0.2 kg / m2
[:]

BẠN CÓ THÍCH BÀI VIẾT NÀY KHÔNG?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN