Epoxy coating for garage floorSơn epoxy cho sàn gara

Garages floor of your house made ​​of concrete floor. It was really dirty when oil spills or mud on your car onto the floor. You must take the cleaner or hire a moving garage. Just a colorful coating of epoxy paint shiny, you’ll feel like you’re driving into the showroom every time you return home. Epoxy is not only beautiful in colors but also resistant to water, dirt and oil stains using a clean towel. You just need a weekend to sweep the dirt and paint a layer of epoxy paint over it.
Apply a coating of epoxy concrete floor as easy as painting the walls, success lies in preparation. When the calculations, the choice of colors and clean them well prepared, the remaining work is easiest Epoxy construction. Epoxy requires slightly rough surface and completely clean. Concrete must be at least 2 months and no guarantees of any grease, which affect the adhesion to epoxy, so clean up is a step can not be rushed. Also, you should add a layer of epoxy paint on the edge of the wall to clean the house easier. In the garage prone to rain or ice, you want to add a non-slip additive to the floor becomes the same sandpaper surface (sandpaper).

After the job thoroughly prepared and ready to paint. When combined epoxy paint and hardener, you only have 2 hours for construction. So where should plan ahead to allow time for proper paint and of course painting from the corner back out. The last part is waiting for the paint dry between 12-24h. But you still have to add a few days to move the car on the ground floor epoxy.

Sàn gara để xe nhà bạn làm bằng nền bê tông. Nó thực sự rất bẩn khi bị loang dầu hay bùn bám trên xe bạn rơi xuống sàn. Bạn phải mất công dọn dẹp hoặc thuê người dọn nhà để xe. Chỉ cần một lớp sơn phủ đầy màu sắc sáng bóng của sơn Epoxy, bạn sẽ có cảm giác như đang lái xe vào phòng trưng bày mỗi khi bạn trở về nhà. Sơn Epoxy không chỉ đẹp về màu sắc mà còn có khả năng chống nước, các vết dầu bẩn và chỉ dùng khăn lau sạch. Bạn chỉ cần một ngày cuối tuần để quét các bụi bẩn và sơn một lớp sơn Epoxy lên trên.
Áp dụng một lớp sơn phủ epoxy sàn bê tông dễ dàng như việc sơn tường, thành công nằm ở khâu chuẩn bị. Khi các tính toán, lựa chọn màu sắc và làm sạch đều chuẩn bị tốt thì công việc còn lại dễ nhất là thi công sơn Epoxy. Epoxy đòi hỏi bề mặt hơi thô và hoàn toàn sạch sẽ. Bê tông phải được ít nhất 2 tháng và đảm bảo không còn bất kỳ dầu mỡ nào làm ảnh hưởng tới độ bàm dính Epoxy, do đó làm sạch là bước không thể vội vã. Ngoài ra, bạn nên sơn thêm một lớp epoxy lên mép chân tường để làm sạch nhà dễ dàng hơn. Trong các nhà xe dễ bị mưa hoặc nước đá, bạn muốn thêm vào một phụ gia chống trượt để cho các sàn trở thành bề mặt giống sandpaper (giấy nhám). Sau khi các công việc chuẩn bị kỹ càng và sẵn sàng để sơn. Khi kết hợp sơn Epoxy và chất làm cứng, bạn chỉ có 2 tiếng để thi công. Vì vậy mà phải lập kế hoạch trước để có thời gian sơn đúng và tất nhiên là sơn từ trong góc trở ra. Phần cuối cùng là chờ đợi để sơn khô khoảng 12-24h. Tuy nhiên bạn vẫn phải để thêm vài ngày mới di chuyển xe trên nền sàn Epoxy.

BẠN CÓ THÍCH BÀI VIẾT NÀY KHÔNG?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN