Industrial floor coating with high loading capacity and durabilitySơn sàn công nghiệp chịu tải trọng lớn, độ bền cao

What is industrial floor coating?
Currently, the need to build factories, industrial parks to serve growing production, leading to the requires and requirements of industrial flooring to a high standard, able to withstand heavy loads, aesthetically cosmetics and hygiene during use. In the developed world, industrial floor coating for factory use epoxy paint is one of the indispensable standard in modern industrial parks.

sơn sàn công nghiệp - son san cong nghiep - Tín Phát

Photo 1: Epoxy industrial floor coating

For industrial flooring heavy loads can use epoxy floor coating systems themselves flat as this floor coating systems have high rigidity and withstand the load average of 3 to 10 tons or more (depending on material type and thickness of the floor). In addition, this system also has the advantage of achieving a high level of aesthetics, durability during use and the flatness of the floor. In contrast, the cost of the construction costs are relatively high compared with other conventional systems.

son san cong nghiep - tu phang

Photo 2: Epoxy self-leveling coating for industrial floor

For flooring needs regular use as transportation, storage of goods or factory workers do not bear high loads can use epoxy paint roller system with rollers. The advantage of this system is reasonably priced, aesthetic achieved relative ease of construction. However, its drawback is the low durability, not to withstand heavy loads during use.

sơn sàn công nghiệp - lăn rulo

Photo 3: Industrial floor using roller for applying epoxy paint

Author: Luyen Duy

Sơn sàn công nghiệp là gì? Hiện nay nhu cầu xây dựng nhà xưởng, các khu công nghiệp để phục vụ sản xuất ngày càng gia tăng, kéo theo sự đỏi hỏi, yêu cầu sàn công nghiệp phải đạt tiêu chuẩn cao, có thể chịu được tải trọng lớn, tính thẩm mỹ và đảm bảo vệ sinh trong quá trình sử dụng.  Tại các nước phát triển việc sơn sàn công nghiệp cho nhà xưởng sử dụng sơn epoxy là một trong những tiêu chuẩn không thể thiếu trong các khu công nghiệp hiện đại. sơn sàn công nghiệp - son san cong nghiep - Tín Phát Hình 1: Sơn sàn epoxy công nghiệp Đối với các sàn công nghiệp chịu tải trọng lớn có thể sử dụng hệ thống sơn sàn epoxy tự phẳng do hệ thống sơn sàn này có độ cứng vững cao và chịu được tải trọng trung bình từ 3 đến 10 tấn hoặc cao hơn (tùy vào chủng loại vật liệu và độ dày của sàn). Ngoài ra, hệ thống này còn có ưu điểm là đạt độ thẩm mỹ cao, độ bền trong quá trình sử dụng và độ phẳng của sàn. Ngược lại, thì giá thành chi phí cho việc thi công lại tương đối cao so với các hệ thống thông thường khác. son san cong nghiep - tu phang Hình 2: Sơn sàn công nghiệp hệ thống sơn epoxy tự phẳng Đối với các sàn có nhu cầu sử dụng thông thường như đi lại, dự trữ hàng hóa hoặc nhà xưởng cho công nhân làm việc không chịu tải trọng cao có thể sử dụng hệ thống sơn epoxy lăn bằng rulo. Ưu điểm của hệ thống này là giá thành hợp lý, đạt độ thẩm mỹ tương đối, dễ thi công. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là độ bền thấp, không chịu được tải trọng lớn trong quá trình sử dụng. sơn sàn công nghiệp - lăn rulo Hình 3: Sơn sàn công nghiệp sử dụng hệ thống sơn epoxy lăn rulo
Tác giả: Luyen Duy

BẠN CÓ THÍCH BÀI VIẾT NÀY KHÔNG?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN