Paints & coatings on concreteSơn trên bê tông

Compared with the same type of system on the market this product has a wide range of outstanding features such as fast dry time, usually not dry dust, can walk for about 3 hours; Full load after 7 days of curing at room temperature. The coating creates a polished, not the problem surfaces such as foaming, low dispersion, color deviations. By applying primer system can be integrated with good moisture, epoxy floor paint products Teksol® with ease of construction in the most extreme conditions, especially in high humidity conditions in northern Vietnam Nam. With the enthusiastic support of your customers, the years, the paint on our floor has been increasingly popular in the market. Teksol® floor coating products of diverse types, can meet all the requirements of investors. By the use of materials and advanced technology, we are able to meet the waterproofing products from the floor before pouring concrete, mortar and concrete repair, mattit filling primer to the most similar products case, the product epoxy and PU coating emulsion solvent system to balance itself. Teksol® floor coating systems can be divided into the following main categories: PU Epoxy floor coating system and self-balancing, no solvents, no toxic waste Floor paint for the food industry The system includes products ROMPOX® 1505/1506/1507 and the products in the range ROMPUR. These products are mainly applied as coatings for floors and walls GMP pharmaceutical industry, food processing industry under HACCP, Medicine, biochemical laboratories … Floor paint for pharmaceutical industry Meet the basic requirements for chemical durability, abrasion resistance, high standard detoxification food exporters of the European Union. The thickness of about 1.5 mm to 3 mm. Constructed by means of standing by the table or desk rubber brushed teeth brushed respects. System ESD floor paint, epoxy self-balancing, no solvent Electrostatic paint the floor ROMPOX® 1107/1102 ESD. This special product generation advanced application that works with the required capabilities such as high static factory electronic components, automobile factories, hospitals, telecommunications … Meet basic standards including DIN 61340-4-1 for earthing resistors; DIN 61340-5-1 / 5-2 on the system under test “sec- floor people-” the static and time; DIN DIN EN 61340-5-1 EN 61340-4-5 + / 5-2 on the measured voltage of the people on the ground. The thickness of about 2mm to 3mm. Constructed by means of standing by the table or desk rubber brushed teeth brushed respects. Epoxy floor coating systems industry, self-balancing, no solvent Industrial floor paint self-balancing bangROMPOX® 1505/1506/1511 Coating systems for industrial use, with high load bearing capacity, durable grease, there is coordination between the stoichiometry of plastic with quartz sand to 1 / 2-3. System products are very economical and is widely used in almost all industrial sectors such as automotive / motorcycle, industrial manufacturing equipment, motors, mechanical … Epoxy floor coating system emulsion ROMPOX® 1009 System epoxy paints two components. This product is used for the construction of special-use permit request vapor permeable as the factory of paper, cans, paper storage, glass production …So với các hệ cùng loại có trên thị trường sản phẩm này có một loạt các đặc tính nổi trội như thời gian khô nhanh, thường khô không bắt bụi, có thể đi lại được trong khoảng 3 giờ; chịu tải hoàn toàn sau 7 ngày bảo dưỡng ở nhiệt độ thường. Màng sơn tạo thành đanh bóng, không bị các sự cố bề mặt như nổi bọt, kém phân tán, lệch mầu. Nhờ áp dụng hệ sơn lót có khả năng tương hợp ẩm tốt, sản phẩm sơn sàn epoxy của Teksol® có tính dễ thi công trong hầu hết các điều kiện khắc nghiệt và đặc biệt là trong điều kiện độ ẩm cao như ở miền Bắc Việt Nam. Được sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị khách hàng, những năm qua, sản phẩm sơn sàn của chúng tôi đã ngày càng được ưa chuộng trên thị trường. Sản phẩm sơn sàn của Teksol® đa dạng về chủng loại, có thể đáp ứng được mọi yêu cầu của nhà đầu tư. Bằng việc ứng dụng các loại vật tư và công nghệ tiên tiến, chúng tôi có thể đáp ứng các sản phẩm từ chống thấm sàn trước khi đổ bê tông, vữa vá sửa bê tông, mattit trám vá đến các sản phẩm sơn lót đa tương hợp, các sản phẩm sơn phủ epoxy và PU hệ nhũ tương đến hệ không dung môi tự cân bằng. Hệ thống sơn sàn Teksol® có thể được phân ra các nhóm chính sau: Hệ sơn sàn Epoxy và PU tự cân bằng, không dung môi, không thải độc Sơn sàn cho ngành thực phẩm Hệ này gồm các sản phẩm ROMPOX® 1505/ 1506/ 1507 và các sản phẩm trong dãy ROMPUR. Các sản phẩm này được ứng dụng chủ yếu làm sơn sàn và tường cho ngành Dược theo tiêu chuẩn GMP, ngành thực phẩm chế biến theo HACCP, ngành Y, các phòng thí nghiệm sinh hóa… Sơn sàn cho ngành dược phẩm Đạt các yêu cầu cơ bản về độ bền hóa chất, bền mài mòn, độ thải độc theo tiêu chuẩn xuất khẩu thực phẩm của Liên Hiệp Châu Âu. Chiều dày trong khoảng 1,5mm đến 3mm. Thi công bằng phương pháp gạt bằng bàn gạt cao su hoặc bàn gạt răng khía. Hệ sơn sàn giải tĩnh điện ESD, Epoxy tự cân bằng, không dung môi Sơn sàn giải tĩnh điện ROMPOX® 1107/ 1102 ESD. Hệ sản phẩm này đặc biệt cao cấp áp dụng cho các công trình có yêu cầu khả năng giải tĩnh điện cao như các nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, nhà máy ô tô, bệnh viện, viễn thông… Đạt các tiêu chuẩn cơ bản gồm DIN 61340-4-1 về điện trở tiếp đất; DIN 61340-5-1/ 5-2 về hệ thống thử “người- giầy- sàn” và thời gian giải tĩnh điện; DIN EN 61340-4-5 + DIN EN 61340-5-1/ 5-2 về đo điện thế của người đi trên mặt sàn. Chiều dày trong khoảng 2mm đến 3mm. Thi công bằng phương pháp gạt bằng bàn gạt cao su hoặc bàn gạt răng khía. Hệ sơn sàn Epoxy công nghiệp, tự cân bằng, không dung môi Sơn sàn công nghiệp tự cân bằngROMPOX® 1505/ 1506/ 1511 Hệ sơn dùng trong công nghiệp, có khả năng chịu tải trọng cao, bền dầu mỡ, có tỉ lượng phối giữa nhựa với cát thạch anh tới 1/ 2-3. Hệ sản phẩm này rất kinh tế và được sử dụng rộng rãi trong hầu hết các ngành công nghiệp như ô tô/ xe máy, chế tạo thiết bị công nghiệp, động cơ, cơ khí… Hệ sơn sàn Epoxy nhũ tương ROMPOX® 1009 Hệ sơn nhũ tương epoxy 2 thành phần. Sản phẩm này được dùng đặc dụng cho các công trình yêu cầu cho phép thẩm thấu hơi như các nhà máy sản xuất giấy, đồ hộp, kho chứa giấy, sản xuất thủy tinh…

BẠN CÓ THÍCH BÀI VIẾT NÀY KHÔNG?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN