DDC warehouse of Honda Vietnam Co., Ltd.Nhà kho DDC Công ty Honda Vietnam

Address: Phuc Thang ward, Phuc Yen town, Vinh Phuc province Client: Honda Vietnam Co., Ltd. Client’s website: http://www.honda.com.vn Main contractor: No. 4 Investment & Construction Jsc. Contractor: Uy Thuy Trading & Construction Co., Ltd. Applied area: m2 Product(s) used: N/A Description On 29/8, Honda Vietnam (HVN) has inaugurated the second motorcycle initial capacity of 500,000 units / year. Monday motorcycle plant covers an area of 300,000 m2 HVN, located next to the existing motorcycle plant in Vinh Phuc province. This plant has a total investment of $ 65 million, will go into production as resolved by about 1,400 direct employees. This is a factory specializing in manufacturing all kinds of scooters and high number of Honda vehicles. HVN said, the features of the second motorcycle-friendly elements and the human environment, with the aim to become a model plant of Honda Motor Corporation in the area. The plant is based on a combination of rational and harmonious natural energy sources as wind, light and water. According HVN, environment and space in the factory will be very cool by using wind power and natural light, significantly reducing heat common in industrial plants and create a comfortable working environment for employees . In addition, the plant is also designed to take advantage of wind energy, light and water which bring high economic efficiency, saving significant environmental resources such as reducing the cost of electricity consumption, re use rainwater to use for internal devices … Factory second motorcycle HVN will operate under the system of quality management standards ISO 9001 and environmental management standard ISO 14001. Thus, plus the capacity of the first plant is 1 million / year, the total production capacity of HVN motorcycles in Vietnam will reach 1.5 million units / year. Let’s see some project’s photos [gm album=14 module=photobox]Địa chỉ: phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Chủ đầu tư: Công ty Honda Việt Nam Website: http://www.honda.com.vn Nhà thầu chính: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 Đơn vị thi công: Công ty TNHH Thương mại & Xây dựng Úy Thủy Diện tích thi công: m2 Sản phẩm sử dụng: N/A Mô tả Ngày 29/8, Công ty Honda Việt Nam (HVN) đã khánh thành nhà máy xe máy thứ hai có công suất ban đầu 500.000 xe/năm. Nhà máy xe máy thứ hai của HVN có diện tích 300.000 m2, đặt ngay cạnh nhà máy xe máy hiện có tại tỉnh Vĩnh Phúc. Nhà máy này có tổng vốn đầu tư là 65 triệu USD, khi đi vào sản xuất sẽ giải quyết thêm khoảng 1.400 lao động trực tiếp. Đây là nhà máy chuyên sản xuất các loại xe tay ga và xe số cao cấp của Honda. HVN cho biết, điểm đặc biệt của nhà máy xe máy thứ hai là yếu tố thân thiện với môi trường và con người, với mục tiêu sẽ trở thành một nhà máy kiểu mẫu của tập đoàn Honda tại khu vực. Nhà máy được xây dựng dựa trên sự kết hợp hài hòa và hợp lý các nguồn năng lượng tự nhiên là gió, ánh sáng và nước. Theo HVN, môi trường và không gian trong nhà máy sẽ rất thoáng mát do sử dụng nguồn gió và ánh sáng tự nhiên, giảm đáng kể độ nóng thường gặp tại các nhà máy công nghiệp và tạo môi trường làm việc thoải mái cho nhân viên. Ngoài ra, nhà máy cũng được thiết kế để tận dụng các nguồn năng lượng gió, ánh sáng và nước qua đó đem lại hiệu quả kinh tế cao, tiết kiệm đáng kể nguồn tài nguyên môi trường như giảm chi phí tiêu thụ điện, tái sử dụng nước mưa để dùng cho các thiết bị nội bộ… Nhà máy xe máy thứ hai của HVN sẽ hoạt động theo hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 và tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14001. Như vậy, cộng với công suất của nhà máy thứ nhất là 1 triệu chiếc/năm, tổng công suất sản xuất xe máy của HVN tại Việt Nam sẽ đạt 1,5 triệu chiếc/năm. Cùng xem một số hình ảnh về công trình [gm album=14 module=photobox]

BẠN CÓ THÍCH BÀI VIẾT NÀY KHÔNG?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN